Inleiding

De Korte Verhandeling van Spinoza is een vroege versie van de Ethica, echter niet geschreven in geometrische trant, maar als doorlopende tekst. De Korte Verhandeling was tot voor kort alleen beschikbaar in de vorm zoals de tekst in 1851 is ontdekt (verzorgd door Mignini) en in een hertaalde versie (door Knol), beide uitgegeven door Wereldbibliotheek. Deze voorzien echter naar mijn mening niet in de behoefte van een leesbare en gelijktijdig volledige uitgave. De uitgave van Mignini is zeer volledig en onderbouwd maar vanwege de ouderdom van de oorspronkelijke tekst ontbreekt het dit document aan leesbaarheid van de toch al moeilijke en gecomprimeerde tekst. Aan de hertaling van Knol ontbreekt een weergave van de originele tekst en de noodzakelijke achtergrondinformatie. Geen van de boeken biedt een vergelijking met de Ethica en een beschrijving van de waarde en relevantie van de Korte Verhandeling.

Opzet van nieuwe hertaling

Basis van deze nieuwe hertaling is de tekst zoals die in meest originele vorm beschikbaar is, het zogenoemde manuscript A, te vinden in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Deze tekst is, met gebruikmaking van uiteenlopende achtergrondinformatie, hertaald in het modern Nederlands. Van de keuzes die bij deze hertaling zijn gemaakt, is een verantwoording opgenomen in het boek. Een belangrijk uitgangspunt wil ik hier graag noemen, namelijk de keuze om ook de originele tekst af te drukken. Het is daardoor aan de lezer om de originele tekst te lezen en de hertaling slechts als hulpmiddel te gebruiken of om de hertaling te lezen en de originele tekst als referentie te bekijken.

Inhoud van het boek

Het boek begint met een voorwoord van de bekende Spinoza-deskundige Wim Klever.

Daarna volgt de integrale weergave van manuscript A, inclusief titelpagina, register en voorwoord. Tevens zijn alle voetnoten, marge-teksten en appendices opgenomen. Het boek biedt daarmee een volledige weergave van manuscript A. Het origineel is op de linkerpagina afgedrukt, op de rechterpagina is de hertaling weerge-geven. Deze is voorzien van de noodzakelijke aantekeningen.

Na de integrale tekst met hertaling volgt een korte verantwoording, gevolgd door een uitgebreide analyse van de waarde en relevantie van de Korte Verhandeling. Hierin wordt de ontdekking, de samenstelling en het waarschijnlijke ontstaan beschreven. Verder is een uitgebreide vergelijking opgesteld met de Ethica, waarvan de Korte Verhandeling een voorloper is. De lezer krijgt hiermee een goed beeld van de inhoudelijke waarde van de Korte Verhandeling die, zoals uit de analyse blijkt, dicht bij de Ethica staat.

Inkijkexemplaar

Het hier te downloaden inkijkexemplaar van de hertaling van de Korte Verhandeling bevat een aantal pagina’s van alle relevante gedeeltes van de uitgave. Verder is de volledige inhoudsopgave opgenomen.

voorkant

Toevoegingen

Als toevoeging op de reeds ruim aanwezige achtergrondinformatie in de hertaling van de Korte Verhandeling heb ik een serie toelichtingen bij de Korte Verhandeling geschreven die op een laagdrempelige wijze uitleg geven bij de inhoud van dit boek.

Recensie

Tot nu toe is er één recensie op het boek geschreven door Stan Verdult. Deze is gepubliceerd op zijn internet-site over Spinoza. Ik volsta hier met een aantal citaten uit deze recensie en een link naar de originele volledige recensie.

“Ik ben nog met het boek bezig, heb nog niet alle hoofdstukken van deze KV zelf gelezen, wel de toelichting en De waarde, maar ik kan niet wachten om mijn enthousiasme over dit meesterstuk naar buiten te brengen.”

“een werkelijk groots meesterwerk (…) een zeer serieuze en diepgaande Spinoza-studie, zoals die alleen maar door een échte Spinoza-liefhebber opgezet kan worden.”

“Met stijgende bewondering las ik Koops uitvoerige toelichtingen. Maar vooral zijn De waarde van de Korte Verhandeling. Die toelichting (Aantekeningen en verantwoording) en De waarde hebben samen een omvang van bijna 1/3e deel van het boek. Het is werkelijk bewondering wekkend te ervaren hoe hij zich niet alleen in de KV maar ook in de Ethica diepgaand heeft verdiept. Je kunt er heel goed aan zien dat Koops er jarenlang intensief mee bezig moet zijn geweest – zo schrijft hij er ook over in zijn Dankwoord aan het eind. En het is ontroerend om mee te maken hoe hij door deze intensieve studie zich als een grote deskundige ontpopt. Werkelijk bewonderenswaardig deskundig!”

Bestellen

De hertaling van de Korte Verhandeling van Spinoza is algemeen verkrijgbaar in de betere boekhandels of te bestellen via de reguliere sites op internet (bv. bol.com). De volgende gegevens kunnen behulpzaam zijn bij het vinden van het boek.

  • Titel: Korte Verhandeling van God, de mens en zijn welstand
  • Vertaald door: Rikus Koops
  • Uitgever: Parthenon Almere
  • Categorie: filosofie
  • Paperback € 29,90 ISBN: 9789079578351
  • Hardcover € 39,90 ISBN: 9789079578368

Daarnaast is het mogelijk om het boek rechtstreeks bij de uitgever te bestellen.