Inleiding

De serie “Spinoza notities” heeft als doel om in relatief korte teksten informatie te bieden die behulpzaam kan zijn bij het begrijpen van het werk van Spinoza. Meestal is dit een uitwerking van een specifiek onderwerp. Vanwege de geringe omvang wordt bij deze notities uitgegaan van enige basiskennis. De teksten zijn als pdf te vinden in onderstaande lijst.

Ik wil graag Karel D’huyvetters bedanken voor het corrigeren van de eerste twee teksten en Simone Klaver voor de correctie van de overige.

Beschikbare notities